ArgDB-pl jest polskim ogólnodostępnym korpusem przeanalizowanych argumentacji, używającym standardu AIF służącego do reprezentacji argumentów.
Bazę zapisanych analiz można przeszukiwać według poniższych kryteriów:
Lista argumantacji Szukaj w bazie danych

Lista argumantacji Wszystkie przeanalizowane argumentacje (pełne teksty)

Lista argumantacji Wszystkie przeanalizowane argumentacje (lista)
_______________________________________________________________
ArgDB-pl jest odpowiednikiem ArgDB - korpusu zebranego na podstawie analiz prowadzonych w programach Araucaria oraz OVA. Narzędzia te zostały opracowane przez kierowany przez Chrisa Reeda zespół Argumentation Research Group z University of Dundee w Wielkiej Brytanii. ArgDB-pl stanowi jeden z rezultatów projektu koordynowanego przez Katarzynę Budzyńską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt realizowany jest we współpracy z Chrisem Reedem w ramach III edycji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”. W realizacji projektu udział biorą: Andrzej Nowacki (baza danych) i Joanna Skulska. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: argdiap(at)argumentacja.pdg.pl

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0